Bouwkavels te Koop op Curaçao

Array

Te Koop ANG 8.092.320,-- object id: 8462-nl
  • Woonoppervlak 175920 m2

8462-nl

Property Description

Bouwkavels te Koop op Curacao

 

Algemeen:Fontein, een vroegere plantage, is nu een ontwikkelingsgebied met een totale grootte van 95 hectaren op dit terrein zijn bouwkavels te koop.

Fontein 2,
175.920  bouwkavel, wordt te koop aangeboden, biedt als locatie uitstekende mogelijkheden voor woningbouw van vrijstaande woningen of appartementen

Plannen en plattegrondIn October 2007 reisde Jan van Kerkhof uit Dongen, Nederland, toevallig voor vakantie naar Curacao en kwam daar in een hotel in Willemstad in contact met Peter Horste.Peter zat al geruime tijd met het idee om een medisch centrum te bouwen nabij Westpoint. De medische zorgfaciliteiten bevinden zich momenteel vooral in Willemstad en er is wel degelijk behoefte aan medische faciliteiten nabij Westpoint.De gebroeders Jan en Marcel van Kerkhof die in Nederland projectontwikkelaars zijn, raakten erg gefascineerd door het idee van Peter en reisden in January 2008 samen naar Curacao en bekeken de mogelijkheden tot aankoop van het terrein, Fontein

Ze raakten beiden erg gecharmeerd van Curacao en het terrrein in Park Fontein, zowel door het idee van het medisch centrum als door de mooie omgeving en de gastvrijheid van de locale bevolking. Ze brachten ook een bezoek aan het nabijgelegen tehuis Santa Martha, waar ze de echte sociale sfeer voelden van de curacaonaren.

In Juni 2008 werd de verkoopsacte voor Fontein ondertekend. Sinds die tijd is er heel wat gebeurd, in samenwerking met Studio 8 in Willemstad en met de stuurgroep werden de verkavelingsplannen uitgewerkt en de eerste stappen ondernomen voor het aanleggen van een weg en nutsvoorzieningen

 

(English)

Building lots for Sale on Curacao

 

General: Fountain, a former plantation, is now a development area with a total size of 95 hectares in this area building plots for sale.

Fountain 2,
175,920 building plot, is offered for sale, offers as location excellent opportunities for residential construction of detached houses or apartments

Plans and map In October 2007, Jan van Kerkhof from Dongen, the Netherlands, traveled by chance to Curacao and came into contact with Peter Horste in a hotel in Willemstad. Peter had been thinking for a long time about the idea of ​​building a medical center near Westpoint. The medical care facilities are currently located mainly in Willemstad and there is definitely a need for medical facilities near Westpoint. The brothers Jan and Marcel van Kerkhof, who are project developers in the Netherlands, became very fascinated by the idea of ​​Peter and traveled in January 2008 to Curacao together. and looked at the possibilities to purchase the site, Fontein

They were both very fond of Curacao and the park in Park Fontein, both because of the idea of ​​the medical center and because of the beautiful surroundings and the hospitality of the local population. They also visited the nearby Santa Martha home, where they felt the real social atmosphere of the curacao lovers.

In June 2008 the sales deed for Fontein was signed. A lot has happened since that time, in collaboration with Studio 8 in Willemstad and with the steering committee, the development plans have been developed and the first steps have been taken to construct a road and utilities.

 

 

 

 

 

Hypotheek berekening ontvangen

Dit object opslaan of emailen.

Related Properties