- At Home Curaçao Makelaars

Belastingen op de aanschaf & het bezit van onroerend goed

Belastingen op de aanschaf  & het bezit van onroerend goed

Bij de aanschaf/het bezit van onroerend goed krijgt men te maken met de volgende belastingen:

  • Overdrachtsbelasting: Vanaf 1 januari 2014 komt er een verandering in de  overdrachtsbelasting, welke nu 4% van de koopsom van het onroerend goed is, dat betaald moet worden bij de transportakte bij de notaris.
  • De belangrijkste wijzigingen is de invoering van een progressief belastingtarief en het feit dat het niet langer mogelijk zal zijn om te betalen in 4 termijnen.

Onroerend Goed belasting tarieven vanaf  2014 

Onroerend goed waardeBelasting %
van ANGtot ANG
0350.0004%
350.000750.0005%
750.000>6%

De opbrengst uit eigen woning wordt niet als een belastbare opbrengst aangemerkt. Kosten voor onderhoud en financiering van de eigen woning zijn tot een maximum van Nafl 3000,- aftrekbaar tenzij de woning als een monument wordt aangemerkt. Rente op een hypothecaire schuld voor de eigen woning is aftrekbaar tot een maximumbedrag van Nafl 27.500 per jaar. Premies voor een brandverzekering zijn aftrekbaar. Voor overige prive-onroerend goed wat verhuurd wordt, wordt de  zijn belastbare opbrengst gesteld op 65% van de huurinkomsten. Kosten voor overig prive-onroerend goed zijn niet aftrekbaar met uitzondering van de kosten voor financiering van het onroerend goed. Deze aftrek is echter slechts toepasbaar tot het bedrag van de aangegeven huurinkomsten.

Inkomsten uit vermogen

Bij personen en huishoudens wordt hieronder verstaan de som van inkomsten uit financieel vermogen, inkomsten uit onroerend goed en inkomsten uit overige bezittingen, verminderd met betaalde rente.

Tot inkomsten uit financieel vermogen behoren ontvangen rente van banktegoeden, inkomsten uit obligaties en dividenden. Bij onroerend goed gaat het om inkomsten uit eigen woning en overige inkomsten uit onroerend goed.

Opbrengsten van aandelen zoals dividenden en rente van verstrekte leningen, spaartegoeden obligaties zijn belast. Voor vermogen ondergebracht in een buitenlandse beleggingsmaatschappij of in een op Curacao gevestigde NABV (Nederlands-Antilliaans Besloten Venootschap)  waarvoor de vrijgestelde status is verkregen wordt als inkomen een fictief rendement gerekend gelijk aan 4% van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen in die vennootschap.

Aftrekbare uitgaven

De wet biedt de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke en buitengewone lasten in mindering te brengen op het inkomen. Sommige van deze posten zijn aftrekbaar voor zover zij een bepaald minimum overschrijven, terwijl andere uitgaven tot een bepaald maximum aftrekbaar zijn. De aftrekbare posten zijn onder andere rente van schulden, ziektekosten , onderhoudskosten voor naaste familieleden en kosten voor studie van kinderen of van de persoon zelf.

Niet aftrekbare uitgaven

Bepaalde kosten die direct verband kunnen houden met de opbrengsten die genoten worden door een persoon zijn uitgesloten van aftrek. Dit betreft onder andere de kosten van een studeer- of werkkamer thuis, kosten van telefoon- en internetaansluiting en kleding (met uitzondering van werkkleding), kosten van vaartuigen gebruikt voor representatieve doeleinden, bepaalde kosten verband houdend met bezoek aan congressen, seminars en dergelijke.

 

Bereken uw hypotheek voor "Belastingen op de aanschaf & het bezit van onroerend goed"
Hypotheek berekening NL

Bereken hypotheek

Ang. 
%
 jaar

Berekening emailen

 
Ontvang een berekening van uw maandlasten en advies van onze hypotheekadviseur.

Hypotheek aanbieders

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste listings per email